Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Χαρτοταινία

1x57x50mm

Οθόνη

Δύο ευανάγνωστες φωτιζόμενες αλφαριθμητικές οθόνες 16 χαρακτήρων.

Χαρακτηριστικά

 • Είκοσι τμήματα (2 Χ 10 σε δύο επίπεδα) με διπλού μεγέθους πλήκτρο.
 • Αποθήκευση έξι χιλιάδων (6000) κωδικών ειδών.
 • Ταυτόχρονη λειτουργία δέκα (10) χειριστών.
 • Απλό και εύκολο μενού έκδοσης Ζ.
 • Αυτόματη ενημέρωση αποθήκης.
 • Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία πωλήσεων (ωριαία, ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία).
 • Δυνατότητα περιορισμού (φραγής) των μεγάλων ποσών για αποφυγήλαθών.
 • Υπολογισμών ρέστων.
 • Έκδοση δύο διαφορετικών εισιτηρίων και δύο διαφορετικών κουπονιών.
 • Σύνδεση με ζυγούς υπολογισμού τιμής DELMAC, για γρήγορη καταγραφή του βάρους και της τιμής των ζυγιζομένων ειδών, και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ χρήση BARCODE SCANNER για τα μη ζυγιζόμενα είδη.
 • Εύκολος χειρισμός χωρίς μπλοκαρίσματα (απεμπλοκή από οποιαδήποτε λειτουργία με την χρήση του πλήκτρου [ΑΚΥΡΩΣΗ]).
 • Αυτόματη προσαρμογή σε χειμερινή ή θερινή ώρα.
 • Διαχείριση 5 συντελεστών ΦΠΑ με ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.
 • Κατασκευασμένη σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί ΦΤΜ/ΑΔ του 2005 (ΑΡ. ΕΓΚΡ.: 15ΔΡ338/20-12-2005).