Περιγραφή

• Ανθεκτικός
• Εύκολη αλλαγή ρολού
• Service
• Ανταλλακτικά