Pegasus ERP Basic

2.400,00 (2.976,00 με Φ.Π.Α.)

Άμεση παραλαβή / Αποστολή σε 1 έως 3 ημέρες

Κατηγορία:

Περιγραφή

Το Pegasus ERP Basic είναι σχεδιασμένο για την επιχείρηση που απαιτεί από την μηχανογράφησή της την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την μείωση του κόστους λειτουργίας. Απευθύνεται σε μεσαίες Εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες «ζητούν» από ένα πρόγραμμα μηχανογράφησης :

 • Εύκολη Εγκατάσταση, Λειτουργία και Απλότητα Χειρισμού
 • Παραμετροποιήσιμο σύμφωνα με τις ανάγκες του επιχειρηματικού οργανισμού
 • Δυνατότητα αυτόματης επικοινωνίας με το site της Επιχείρησης
 • Μεταφορά και αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από άλλα προγράμματα της αγοράς
 • Δυνατότητα επικοινωνίας και με άλλα λογιστικά προγράμματα
 • Εύκολο & γρήγορο στην εκμάθησή του, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον
 • Στατιστικά & εκτυπώσεις χωρίς περιορισμούς

Καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες, αφού παρακολουθεί Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκη, Εισπράξεις, Πληρωμές, Έξοδα, Αξιόγραφα. Επίσης μπορεί και παρακολουθεί Serial Numbers, Παρτίδες και είδη με Χρώμα – Μέγεθος.

Επιπλέον διαθέτει Λογιστική για την τήρηση των Βιβλίων της επιχείρησης και Μισθοδοσία.

Ταυτόχρονα διαθέτει το CRM με το οποίο μπορείτε και διαχειρίζεστε όλους τους συναλλασσόμενους (Πελάτες, Προμηθευτές, υποψήφιους Πελάτες, υποψήφιους Προμηθευτές κ.ο.κ.) και τις εργασίες του Προσωπικού σας. Με αυτόν τον τρόπο η παρακολούθηση της καθημερινής ροής της εργασίας σας είναι απλή και μετρήσιμη.

Με ένα πλήρες πλήθος έτοιμων αναφορών και στατιστικών, σας ενημερώνει για την πορεία της επιχείρησης. Επίσης με τις γεννήτριες αναφορών και στατιστικών που διαθέτει, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις δικές σας αναφορές.

Τέλος διαθέτει το module P.I.M. (Pegasus Interoperability Mechanism) με το οποίο μπορεί:
α. Να ενημερώνει το site της επιχείρησης αυτόματα
β. Να συγχρονίζει δεδομένα από διαφορετικές εγκαταστάσεις (ιδανικό για επιχειρήσεις με πολλά υποκαταστήματα).
γ. Ενημερώνει αυτόματα μηχανές αναζήτησης και μηχανές προώθησης των πωλήσεων

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα:

 • Δεν έχει κανένα περιορισμό σε πλήθος θέσειων εργασίας
 • Μικρό κόστος Ετησίου Συμβολαίου
 • Δυνατότητα αναβάθμισης του προγράμματος στην αμέσως επόμενη έκδοση αυτόματα πληρώνοντας μόνο τη διαφορά τον πακέτων
 • Αυτόματη επικοινωνία με ΕΑΦΔΣΣ Pegasus c&a 100
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με τα υποκαταστήματα του επιχειρηματικού οργανισμού σε on-line χρόνους
 • Χρησιμοποιεί την MySQL, την ποιό διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet και όχι μόνο
 • Αυτόματη επικοινωνία και ενημέρωση του site της επιχείρησης
 • Επικοινωνία με άλλα προγράμματα τις Τεχνολογίας Pegasus (πχ Oil, Champion, Pos, Estiasi, Service, Hotel)
 • Διαχείριση διαδικτυακού περιεχόμενου (Προϊοντικό Χαρτοφυλάκιο, Πελάτες, Συνεργάτες)
 • Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες μέσω Εxtranet, για τεκμηριωμένη και αποτελεσματική Τεχνική Υποστήριξη.

Γενικά

Παρακολούθηση πολλών καταστημάτων.
Εξαγωγή στοιχείων ανά κατάστημα αλλά και συνολικά.
Απεριόριστο πλήθος χρηστών και τερματικών.
Πελάτες

Ο Πελάτης συνδέεται με καρτέλα Συναλλασσόμενου στο CRM.
Δυνατότητα ορισμού τιμολογιακής πολιτικής ανά πελάτη:
1. Επιλογή Τιμοκαταλόγου Πελάτη
2. Μέχρι 3 γενικά % Εκπτώσεων
3. Ορισμός έκπτωσης ανά ομάδα προϊόντος
4. Ορισμός ειδικής τιμής ή έκπτωσης (% και αξία) ανά είδος

Παρακολούθηση Υποκαταστημάτων πελάτη με δυνατότητα ξεχωριστής οικονομικής καρτέλας ανά υποκατάστημα, αλλά και συνολική στον πελάτη.
Πλήρης οικονομική παρακολούθηση (παραστατικά, αξιόγραφα, εισπράξεις).
Πιστωτικό Όριο ανά πελάτη.
Ορισμός ετήσιου στόχου τζίρου ανά πελάτη.
Παρακολούθηση πελατών ανά πωλητή.
Παρακολούθηση των υπολοίπων των πελατών και του ημερολογίου εισπράξεων.
Προμηθευτές

Ο Προμηθευτής συνδέεται με καρτέλα Συναλλασσόμενου στο CRM.
Δυνατότητα ορισμού τιμοκαταλόγων ανά προμηθευτή και με χρονική ισχύ.
Παρακολούθηση στόχων ανά προμηθευτή και αυτόματο έλεγχο επίτευξής τους. Οι στόχοι ορίζονται ανά είδος, ομάδα ειδών, κατασκευαστή και μπορούν να είναι αξιακοί ή ποσοτικοί.
Πλήρης οικονομική παρακολούθηση (παραστατικά, αξιόγραφα, πληρωμές).
Παρακολούθηση των υπολοίπων των προμηθευτών και του ημερολογίου πληρωμών.
Πωλητές

Ορισμός Πωλητή ανά πελάτη.
Δυνατότητα ορισμού πωλητή ανά πώληση.
Ποσοστά πωλήσεων επί τζίρου ή καθαρής αξίας.
Δυνατότητα διαφορετικών ποσοστών προμήθειας ανά κατηγορία ειδών.
Αποθήκη

Απεριόριστο πλήθος αποθηκευτικών χώρων.
Παρακολούθηση Barcode.
Πολλαπλοί κωδικοί ανά είδος. Σύνδεση κωδικού με προμηθευτή.
Τρεις (3) βασικοί τιμοκατάλογοι πώλησης και απεριόριστο πλήθος ειδικών τιμοκαταλόγων.
Δυνατότητα ορισμού τιμής ανά ποσότητα πώλησης.
Αυτόματη ενημέρωση τιμών από τιμολόγια αγορών.
Μαζική αναπροσαρμογή τιμών.
Αυτόματη Δημιουργία Κωδικών.
Δυνατότητα Ορισμού τιμών πώλησης βάση συμφωνημένης τιμής αγοράς .
Δυνατότητα Ορισμού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ανά είδος.
Παρακολούθηση της Εισφοράς Ανακύκλωσης.
Ημερολόγιο αλλαγών τιμών, για προκαθορισμό μελλοντικών αλλαγών τιμών.
Εκτύπωση Ετικετών με barcodes.
Αποτίμηση κόστους αποθήκης με την μέθοδο που θα επιλέξετε. Δυνατότητα αποτίμησης ανά χώρο αλλά και συνολικά.
Απογραφή με αυτόματο τρόπο και δυνατότητα ενημέρωσης από συσκευές απογραφής.
Θεωρημένο Βιβλίο Αποθήκης.
Παραστατικά εσωτερικής διακίνησης για μεταφορά ανάμεσα σε αποθηκευτικούς χώρους.
Θέση – Ράφι ανά χώρο.
Ελάχιστα – μέγιστα συνολικά αλλά και ανά χώρο.
Παρακολούθηση υπολοίπων, δεσμευμένων από παραγγελίες πελατών και αναμενόμενων από παραγγελίες σε προμηθευτές, συνολικά και ανά χώρο.
Αυτόματη διαχείριση Αναπαραγγελιών.
Παρακολούθηση ειδών με μέχρι τρεις (3) διαστάσεις (μήκος – πλάτος – ύψος) αλλά και βάρος.
Κατηγοριοποίηση των ειδών σας, για εξαγωγή στατιστικών, με πολλούς τρόπους (κατηγορία, τύπος, κατασκευαστής, προμηθευτής, συσκευασία, κλάση προμήθειας).
Ομαδοποίηση σε μορφή δέντρου μέχρι και τέσσερα (4) επίπεδα.
Αποθήκευση

Τήρηση Μερίδας Βιβλίου Αποθήκης (αποθετών).
Αυτόματη Ενημέρωση του Βιβλίου με την καταχώρηση των απαραίτητων παραστατικών.
Εκτύπωση της Μερίδας Βιβλίου Αποθήκης.
Παρακολούθηση των υπολοίπων ανά αποθέτη.
Πωλήσεις

Καταχώρηση και εκτύπωση όλων των παραστατικών πώλησης.
Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης και της οικονομικής καρτέλας του πελάτη.
Υπολογισμός των τιμών πώλησης από την τιμολογιακή πολιτική του πελάτη.
Αναγνώριση του είδους από τον κωδικό του, το barcode του, την παρτίδα, το serial number αλλά και τον εναλλακτικό κωδικό του.
Ενημέρωση για την διαθεσιμότητα του είδους, την στιγμή της πώλησης.
Εμφάνιση της τελευταίας τιμής πώλησης στον ίδιο πελάτη.
Αντιγραφή παραστατικών.
Μετασχηματισμός παραστατικών.
Μαζικός Μετασχηματισμός Δελτίων Αποστολής.
Εκκρεμή παραστατικά.
Μαζική επιλογή ειδών (π.χ. από περιγραφή ή από μέρος του κωδικού τους)
Επιλογή ειδών από τις εκκρεμείς παραγγελίες του πελάτη.
Σύνδεση με την ΕΑΦΔΣΣ Pegasus C&A 100 αλλά και άλλες, σαν τύπου Β.
Υπολογισμός Κρατήσεων, φόρων στο σύνολο του παραστατικού, όπου χρειάζεται.
Δυνατότητα έκπτωσης στο σύνολο του παραστατικού, αλλά και μέχρι 2 ποσοστά έκπτωσης ανά είδος.
Αγορές

Καταχώρηση όλων των παραστατικών αγορών.
Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης και της οικονομικής καρτέλας του προμηθευτή.
Πρόταση τιμής μονάδας, ανάλογα με τους τιμοκαταλόγους αγοράς του κάθε είδους.
Εμφάνιση της τελευταίας τιμής αγοράς από τον ίδιο προμηθευτή.
Μαζική ενημέρωση τιμών πώλησης, από τα παραστατικά αγορών.
Χρήση του κωδικού του προμηθευτή για τα είδη, κατά την καταχώρηση του παραστατικού αγοράς.
Αναγνώριση του είδους από τον κωδικό του, το barcode του, την παρτίδα, το serial number αλλά και τον εναλλακτικό κωδικό του.
Αντιγραφή παραστατικών.
Μετασχηματισμός παραστατικών.
Ενημέρωση για τα Εκκρεμή παραστατικά.
Μαζική επιλογή ειδών (π.χ. από περιγραφή ή από μέρος του κωδικού τους)
Επιλογή ειδών από τις εκκρεμείς παραγγελίες στον προμηθευτή.
Παραγγελίες από Πελάτες

Καταχώρηση όλων των παραγγελιών των πελατών σας.
Παρακολούθηση των παραγγελιών ανά κατάσταση (εκκρεμείς, προς έλεγχο, προς τιμολόγηση κ.ο.κ.).
Δέσμευση των ειδών της παραγγελίας στην αποθήκη.
Δυνατότητα ολικής αλλά και τμηματικής τιμολόγησης της παραγγελίας.
Παρακολούθηση αναγκών αποθήκης βάση των παραγγελιών.
Σύνδεση της παραγγελίας με πακέτο αποστολής.
Παραγγελίες σε Προμηθευτές

Καταχώρηση όλων των παραγγελιών προς τους προμηθευτές σας.
Παρακολούθηση των παραγγελιών ανά κατάσταση (εκκρεμείς, παραλαβή προς έλεγχο, προς καταχώρηση τιμολογίου κ.ο.κ.).
Εμφάνιση των αναμενόμενων ειδών στην αποθήκη.
Δυνατότητα ολικής αλλά και τμηματικής εκτέλεσης της παραγγελίας.
Σύνδεση της παραγγελίας με πακέτο παραλαβής.
Λιανική Πώληση

Οθόνη εντατικής λιανικής με προγραμματιζόμενα πλήκτρα.
Αλλαγή χρήστη.
Χρήση οθόνης αφής (touch screen)
Λογιστήριο

Αυτόματη ενημέρωση του λογιστηρίου από τα παραστατικά πώλησης και αγοράς.
Έκδοση Αποδείξεων Είσπραξης και Πληρωμής
Παρακολούθηση Ταμείου συνολικά και ανά κατάστημα της επιχείρησής σας.
Κατάσταση Εισπράξεων – Πληρωμών (μετρητών, πιστωτικών, επιταγών κ.ο.κ.) συνολικά και ανά κατάστημα της επιχείρησής σας.
Αυτόματη ενημέρωση των αξιογράφων σας (επιταγών – γραμματίων) με την καταχώρηση των αποδείξεων.
Καταχώρηση Δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης (μεταφορικά – τηλεφωνικά κ.ο.κ.).
Αξιόγραφα

Τήρηση Πληρωτέων και Εισπρακτέων αξιογράφων.
Αυτόματη ενημέρωση από τις αποδείξεις πληρωμής και είσπραξης.
Παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου.
Δυνατότητα τήρησης πινακίων.
Ληξιάριο αξιογράφων.
Αυτόματη ενημέρωση των πελατών με τα εκκρεμή (μη εξοφλημένα) αξιόγραφά τους.
Παρακολούθηση μεταβιβάσεων και εξοφλήσεων των αξιογράφων.
Παραστατικά – Βιβλία – ΚΕΠΥΟ

Τηρεί και τυπώνει τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία.
Υπολογίζει αυτόματα τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις πελατών – προμηθευτών και δημιουργεί το απαραίτητο αρχείο για υποβολή.
Δημιουργεί το αρχείο για την υποβολή της συγκεντρωτικής αποθετών.
Θεωρημένο Βιβλίο Αποθήκης.
Συνδέσεις

Επικοινωνεί με όλους τους εκτυπωτές που διαθέτουν driver για windows
Στην εκτύπωση των παραστατικών λειτουργεί σαν Τύπου Β με την ΕΑΦΔΣΣ Pegasus C&A 100 αλλά και με άλλες γνωστές ΕΑΦΔΣΣ.
Δυνατότητα εκτύπωσης παραστατικών σε οποιοδήποτε εκτυπωτή.
Επικοινωνεί με ταμειακές που διαθέτουν ανάλογο driver.
CRM

Συναλλασσόμενοι

Διαχείριση όλων των συναλλασσόμενων της επιχείρησης.
Αυτόματη ενημέρωση με πελάτες και προμηθευτές.
Σύνδεση ενός συναλλασσόμενου με όλες τις καρτέλες του σαν πελάτη – προμηθευτή.
Συνολικό υπόλοιπο συναλλασσόμενου.
Παρακολούθηση των Δραστηριοτήτων του συναλλασσόμενου (τηλέφωνα, ραντεβού, υπενθυμίσεις, κ.ο.κ.)
Απεριόριστο πλήθος τηλεφώνων και e-mail ανά συναλλασσόμενο.
Καταχώρηση συστάσεων συναλλασσόμενου.
Αναλυτική καταχώρηση των υπευθύνων της κάθε επιχείρησης.
Κατηγοριοποίηση ανά κατηγορία Marketing , Κατηγορία Επαγγέλματος και Target Group.
Γεωγραφική κατηγοριοποίηση.
Ομαδοποίηση από 12 παραμετρικές ομάδες.
Καθορισμός Στόχου ανά συναλλασσόμενου.
Ελεύθερη δημιουργία Προφίλ συναλλασσομένων
Κατηγοριοποίηση της επικοινωνίας του κάθε συναλλασσόμενου, για αυτόματη συμμετοχή σε αποστολές e-mail, SMS και Fax
Δραστηριότητες

Αναλυτική καταχώρηση των Δραστηριοτήτων όλων των χρηστών σας με τους Συναλλασσομένους σας (π.χ. τηλέφωνα, ραντεβού κ.ο.κ.)
Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων Χρήστη, με όλες τις δραστηριότητές του ανά ημέρα.
Έλεγχος εκκρεμών Δραστηριοτήτων.
Παρακολούθηση των ραντεβού του κάθε χρήστη από το πλάνο δραστηριοτήτων του.
Δυνατότητα ρύθμισης για αυτόματη ενημέρωση των Δραστηριοτήτων από διαδικασίες της εφαρμογής (π.χ. με την αλλαγή κατάστασης μίας παραγγελίας)
Σύνδεση Δραστηριοτήτων με Ερωτηματολόγια.
Αρχειοθέτηση

Πλήρης καταχώρηση όλων των αρχείων σας (κείμενα, συμβάσεις, εικόνες κ.ο.κ.)
Σύνδεση αρχείων με συναλλασσόμενο (π.χ. τα συμφωνητικά του).
Σύνδεση αρχείων με είδη (π.χ. εγχειρίδια χρήσης)
Αυτόματη σύνδεση ενός αρχείου με την επικοινωνία για αποστολή του με e-mail, SMS ή Fax.
Επικοινωνία

Δημιουργία κειμένων για αποστολή με e-mail , SMS ή Fax
Ορισμός κριτηρίων για μαζική αποστολή μηνυμάτων
Χρονοπρογραμματισμός αποστολής μηνυμάτων
Αποστολή κειμένων μαζικά ή/και μεμονωμένα
Έργα

Παρακολούθηση έργων ανά συναλλασσόμενο.
Σύνδεση του έργου με παραστατικά πελατών / προμηθευτών για να υπάρχει η πλήρης οικονομική τους παρακολούθηση.
Χρονοπρογραμματισμός έργου.
Αναλυτική σύνδεση του έργου με Δραστηριότητες
Προσφορές

Καταχώρηση όλων των προσφορών.
Δυνατότητα καταχώρησης ειδών που δεν υπάρχουν στην αποθήκη.
Εκτύπωση της προσφοράς με περισσότερες από μία φόρμες (π.χ. άλλη για υλικό και άλλη για υπηρεσίες).
Αυτόματη αποστολή της προσφοράς με e-mail.
Σύνδεση της προσφοράς με τους στόχους του συναλλασσόμενου.
Αυτόματη μετατροπή της προσφοράς σε παραγγελία.
Pegasus Query
(Report & Form & Statistic Generator)

Αναφορές – Στατιστικά

Δυνατότητα δημιουργίας αναφορών με εύκολη επιλογή πινάκων και ερωτημάτων.
Εξαγωγή των αναφορών σε εκτυπώσεις, γραφήματα, Excel.
Δημιουργία έτοιμων αναφορών, εκτυπώσεων και στατιστικών που μπορεί να εκτελεί ο τελικός χρήστης.
Εκτύπωση ετικετών.
Επεξεργασία Δεδομένων

Εύρεση στοιχείων από όλους τους πίνακες της εφαρμογής. Δυνατότητα μαζικών αλλαγών στα αποτελέσματα των αναζητήσεων.
Εισαγωγή Δεδομένων
Εισαγωγή δεδομένων από Excel, στους βασικούς πίνακες της εφαρμογής.

Δυνατότητες Module Serial Number

Σειριακοί Αριθμοί – Serial Numbers

Παρακολούθηση ειδών με Σειριακό Αριθμό (Serial Number).
Δυνατότητα παραγωγής σειριακών αριθμών στα είδη που δεν έχουν.
Μετακίνηση ειδών (πώληση, αγορά, εσωτερική διακίνηση) με την χρήση του σειριακού αριθμού τους.
Αυτόματη καταχώρηση των σειριακών αριθμών στα παραστατικά αγορών και πωλήσεων.
Σύνδεση Κάθε Σειριακού αριθμού με τον ιδιοκτήτη του.
Αναλυτική καρτέλα ανά Σειριακό Αριθμό.
Παρτίδες

Παρακολούθηση ειδών με Παρτίδες.
Υπόλοιπα ανά παρτίδα.
Μετακίνηση ειδών (πώληση, αγορά, εσωτερική διακίνηση) με την χρήση της παρτίδας τους.
Ημερομηνίες λήξης παρτίδων.
Δυνατότητα διαφορετικών τιμών πώλησης ανά παρτίδα.
Χρώμα – Μέγεθος

Ορισμός Χρωματολογίων και Μεγεθολογίων.
Χρωματολόγιο – Μεγεθολόγιο ανά οδηγό – κωδικό είδους
Διαφορετικό Barcode ανά Χρώμα – Μέγεθος του είδους για αυτόματη αναγνώριση στην πώληση.
Υπόλοιπα και αναλυτικά στατιστικά ανά χρώμα – μέγεθος.
Δυνατότητες Module Λογιστικής
Καταχώρηση Άρθρων

Καταχώρηση των άρθρων αναλυτικά.
Αυτόματη καταχώρηση με πρότυπα άρθρα.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Κατασκευαστής