Κατάληξη Κατοχύρωση/έτος Ανανέωση/έτος Αλλαγή Καταχωρητή
.gr 12.20 € 12.20 € 0.00 €
.eu 8.00   6.90 € 10.00 € 10.00 €
.com 12.90 € 12.90 € 12.90 €
.net 13.90 € 13.90 € 13.90 €
.org 13.90 € 13.90 € 13.90 €
.info 13.90 € 13.90 € 13.90 €
.biz 13.90 € 13.90 € 13.90 €

Υπηρεσίες

Υπηρεσία Τιμή
Μεταβίβαση ή αλλαγή επωνυμίας .gr domain 30.00 €
Κατοχύρωση ή ανανέωση .gr domain με 2 χαρακτήρες για 2 έτη 550.00 €
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, 16% ή 0% κατά περίπτωση.