Πρόγραμμα εκτελωνισμού και εκτελωνιστικών εργασιών ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ.ΝΕΤ

ektelonistis_logo

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ.NET

Πλήρης διαχείριση εκτελωνιστικών εργασιών

Η πλήρης εφαρμογή εκτελωνιστικών εργασιών που προσφέρει ευκολία και ταχύτητα έκδοσης πολλών εντύπων υποστηρίζοντας κάθε ηλεκτρονική υποβολή που προβλέπεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Βάση του απαιτητικού μέλλοντος που προβλέπει συνεχής αλλαγές στα τελωνεία της Ελλάδας η Computer World κατασκεύασε ένα λογισμικό που απευθύνεται σε όλα τα εκτελωνιστικά γραφεία ανεξαρτήτως είδος εργασιών.

Η εφαρμογή βασίζεται σε περιβάλλον Windows και έχει δημιουργηθεί με τεχνολογίες αιχμής Microsoft.ΝΕΤ.

Το παραπάνω πιστοποιείται από τον υπεύθυνο ανάπτυξης λογισμικού Τάσκο Γεώργιο όπου φέρει τον τίτλο του επαγγελματία συνεργάτη (Microsoft Certified Professional Developer) σε εφαρμογές ευρέος επιπέδου της παγκόσμιας εταιρείας Microsoft.

Παρακάτω αναφέρονται κάποιες από τις δυνατότητες του Ektelonistis.NET.

 

 • Απευθείας σύνδεση με το IcisNET για την υποβολή των διασαφήσεων χωρίς ενδιάμεσα προγράμματα και γέφυρες και χωρίς καμία απολύτως επιπλέον επιβάρυνση.
 • Εύρεση και συμπλήρωση στοιχείων πελατών κατευθείαν από την Γ.Γ.Π.Σ. συμπληρώνοντας μόνο το Α.Φ.Μ. του πελάτη
 • Διασάφηση εισαγωγής, εξαγωγής, κοινής / κοινοτικής διαμετακόμισης με δυνατότητα δημιουργίας αρχείου ASCII για ηλεκτρονική υποβολή και άνοιγμα BIS σύμφωνα με την ποσότητα των ειδών.
 • Έκδοση T2L, T5, Α.Σ.Δ.Ε.
 • Σ.Δ.Ε. με δυνατότητα δημιουργία αρχείου ASCII για ηλεκτρονική υποβολή και καθοδηγούμενη συμπλήρωση στοιχείων σύμφωνα με την επιλογή που κάνετε.
 • Δ.Ε.Φ.Κ. με δυνατότητα δημιουργία αρχείου ASCII για ηλεκτρονική υποβολή και άνοιγμα BIS σύμφωνα με την ποσότητα των ειδών.
 • Συμπλήρωση των πεδίων με χρήση λίστες δεδομένων.
 • Όλες οι επίσημες λίστες από το Γ.Γ.Π.Σ. υπάρχουν έτοιμες προς άμεση χρήση με την εγκατάσταση της εφαρμογής, όπως, Τελωνεία, Χώρες, Νομίσματα, Γλώσσες, Τρόποι Μεταφοράς, Όροι Παράδοσης, Πιστοποιητικά, Μονάδες Μέτρησης, Συσκευασίες, Κωδικοί Επιβαρύνσεων, Καθεστώτα κ.α. με δυνατότητα μεταβολής και προσθήκης καινούριων δεδομένων στις λίστες.
 • Άμεση χρήση λίστας πάνω από 13.500 αποθηκευμένους κωδικούς Taric με τα εθνικά τους μέτρα και 14.000 αποθηκευμένους κωδικούς Ε.Φ.Κ. με τις περιγραφές τους και δυνατότητα προσθήκης και μεταβολής.
 • Υπολογισμός επιβαρύνσεων αυτόματα για τις ποιο κοινές προτιμήσεις (100,200,300,400). Δυνατότητα μεταβολής των υπολογισμών όπως αρμόζει στην περίπτωσή σας. Αυτόματος υπολογισμός ποσών σύμφωνα με το ποσοστό του συντελεστή και υπολογισμός του συνόλου.
 • Αυτόματος υπολογισμός λογιστικών στοιχείων, δασμών και φόρων και αξίας για Φ.Π.Α.
 • Καθοδηγούμενη συμπλήρωση των στοιχείων της θέσης προηγούμενου παραστατικού σύμφωνα με τις επιλογές σας.
 • Δυνατότητα χρήσης υποδειγμάτων και καταχώρηση υποδείγματος ως νέο έντυπο. Δημιουργία έντυπου και καταχώρηση ως υπόδειγμα. Μεταβολή υποδείγματος και καταχώρηση.
 • Ευχρηστία με συμπληρωματικά κουμπιά που εμφανίζουν φόρμες για συμπλήρωση συσκευασιών (όσες χρειάζεται για την τρέχων κλάση) ή αριθμοί πλαισίων όταν έχουμε οχήματα κ.τ.λ.
 • Άμεση ενημέρωση απαιτούμενων πεδίων που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία αρχείων ASCII.
 • Αναλυτική αναφορά σφαλμάτων δημιουργίας αρχείου ASCII σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Άνοιγμα έντυπου και δυνατότητα καταχώρησης ως νέο έντυπο μεταβάλλοντας τα στοιχεία και αλλάζοντας αριθμό αναφοράς και παραστατικού όπου εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα.
 • Έκδοση συμπληρωματικών εντύπων:
 1. Πιστοποιητικό Καταγωγής, EUR.1, C.M.R., A.TR.1.
 2. Άδεια Παράδοσης Εμπορευμάτων, Διατακτική, D.V.1.
 3. Δ.Ε.Τ.Ε., Δ.Ε.Χ.Ε. με δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων από Ε.Δ.Ε.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση, Proforma Invoice, Άδεια Ζύγισης, Αίτηση προς ΣΕΜΠΟ, Δήλωση Προέλευσης Εμπορευμάτων, Κατάσταση Εισαγωγής Εμπορευμάτων, Δελτίο Λογιστικών Στοιχείων, Δελτίο Ταξινόμησης Γεωργικού Μηχανήματος, Δήλωση Εισαγωγής Μηχανημάτων, Αίτηση προς Τμήμα Εγγειοβελτικών Έργων.
 5. Δ.Α.Ο. με δυνατότητα δημιουργίας αρχείου ASCII.
 6. Δηλωτικό Εμπορευμάτων με δυνατότητα δημιουργίας αρχείου ASCII. Συμπλήρωση των πεδίων σύμφωνα με τις επιλογές που κάνετε.
 7. Έκδοση T.I.R.
 8. Έκδοση Εγγράφου Ασφαλείας και Προστασίας
 • Τα έντυπα που έχουν επίσημα προεκτυπωμένα έντυπα όπως Ε.Δ.Ε., Δ.Α.Ο., C.M.R, EUR.1 κ.τ.λ. εκτυπώνονται σε κρουστικούς εκτυπωτές. Έντυπα όπως Δ.Ε.Τ.Ε, Δ.Ε.Χ.Ε., Proforma Invoice κ.τ.λ. εκτυπώνονται σε λευκό χαρτί Α4 σε Inkjet/Laser εκτυπωτές με τα γραφικά τους.
 • Δυνατότητα έλεγχου και αλλαγής αύξων αριθμού αναφοράς, παραστατικού και άλλων.
 • Εμπορικό κομμάτι με δυνατότητα έκδοσης Τιμολογίου Παροχής, Πιστωτικού, Ακυρωτικού, Απόδειξη Είσπραξης, Απόδειξη Πληρωμής και προσθήκη άλλων λοιπών χρεώσεων στην καρτέλα του πελάτη.
 • Σχεδίαση Τιμολογίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
 • Άμεση επανεκτύπωση παραστατικών.
 • Συνεργασία με φορολογικούς μηχανισμούς κατασκευαστών Synthex, Samtec και πρόσθετη δωρεάν εφαρμογή διαχείρισης μηχανισμού Τύπου Β.
 • Αναλυτική καρτέλα κίνησης χρεώσεων και παραστατικών του πελάτη και του υπολοίπου με δυνατότητα εκτύπωσης.
 • Πελατολόγιο του γραφείου.
 • Εκτύπωση καταστάσεων μηνός Διασαφήσεων, Δ.Ε.Φ.Κ., Σ.Δ.Ε., Α.Σ.Δ.Ε., Τ5.
 • Ανακατεύθυνση σε σημαντικές ιστοσελίδες μέσα από την εφαρμογή όπως αναζήτηση Taric, Γ.Γ.Π.Σ. για ηλεκτρονική υποβολή αρχείων, E.S.I.S. και άλλα.
 • Ενημέρωση κάθε πρώτη του μηνός για αλλαγή των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
 • Ενημέρωση της εφαρμογής μέσω Internet αυτόματα.

Μια παρουσίαση θα σας δείξει το πόσο εύκολη και γρήγορη μπορεί να γίνει η εργασίας σας εκσυγχρονίζοντας την μηχανογράφηση του γραφείου σας με το ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ.NET.

Call Now Button